ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด)
—-
รับบัตร วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1
.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://mis.bsru.ac.th
—-
สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร
1. ลงทะเบียนเลือกวัน ผ่าน : https://link.bsru.ac.th/STD-CARD64
2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp
3. บัตรประชาชนตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. โทรศัพท์ Smartphone
—-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/AarBsru

ไซต์นี้ใช้ Cookie เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้ Cookie ในเว็บไซต์ของเรา