#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

—-
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู ระบบรับสมัครนักศึกษา
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
รายงานตัววันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยการดนตรี
รายงานตัววันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
—-
Link ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : https://bit.ly/TCAS-BSRU-1-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –