#ข่าว มบส.

Office of International Affairs and ASEAN Network | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

According to the temporary closure of the university, the BSRU students cannot come to the university to use the English Mate program. The Office of International Affairs and ASEAN Network recognised the problem occurred, so we created the five online movie lessons and quizzes by using the online movies from YouTube so that the students can learn English through online videos anywhere at any time. The program is valid from now until the 17th of April 2020. | ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถมามหาวิทยาลัยเพื่อใช้โปรแกรม English Mate ได้ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงได้สร้างบทเรียนภาพยนตร์ออนไลน์พร้อมแบบทดสอบจำนวน 5 เรื่อง โดยใช้ภาพยนตร์ที่มีอยู่ในยูทูบ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากที่ใดก็ได้และเวลาใดก็ได้ นักศึกษาสามารถเข้าชมภาพยนตร์และการทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

Registration link is provided below with practical steps to use the program.
วิธีการสมัครและขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม ดังลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/open…
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –