#ข่าว มบส.

Office of International Affairs and ASEAN Network | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Notification on Channels to Contact the Office of International Affairs and ASEAN Network regarding the situation of continuous spread of coronavirus 2019 (COVID-19) | ประกาศ เรื่องช่องทางในการติดต่อสำนักฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
—-
The Office of International Affairs and ASEAN Network is temporarily closing from the 23rd of March to the 12th of April 2020. During the closure, we open channels of communication with the IAAN team as follows:
1. Line
2. Email
3. Facebook
4. Website
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ระหว่างนี้สำนักวิเทศฯ เปิดช่องทางสื่อสารออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ ดังนี้
1. Line
2. Email
3. Facebook
4. Website
หากมีการเปลี่ยนแปลง สำนักวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
—-
Photos/News story: PR Network, Office of International Affairs and ASEAN Network

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –