[smartslider3 slider=27]

[smartslider3 slider=17]

👨🏻‍🎓 นักศึกษา 👩🏻‍🎓

เช็คสถานะ

ตรวจสอบสถานะ

แนะนำ นศ.ใหม่

แนะนำ นศ.ใหม่

ระบบ MIS

ระบบ MIS

E-Learning

E-Learning

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ค่าเทอม

ค่าเทอม

กยศ. | กรอ.

กยศ. | กรอ.

ผ่อนผันทหาร

ผ่อนผันทหาร

ปฏิทินกิจกรรม

[add_eventon show_et_ft_img=”yes” ft_event_priority=”yes” only_ft=”no” hide_past=”yes” event_count=”5″ event_type_2=”90,99″ etc_override=”no” ux_val=”1″ evc_open=”no” jumper=”yes” hide_so=”yes”]

STUDENT NEWS

[smartslider3 slider=4]

👩🏻‍💼 อาจารย์ / บุคลากร 👨🏻‍💼

ระบบ MIS

ระบบ MIS

ปฏิทินกิจกรรม

[add_eventon_list event_count=”5″ month_incre=”+1″ hide_past=”no” event_type=”89″ hide_month_headers=”yes” ]

BSRU NEWS

#ข่าวไฮไลท์
#ข่าวสารบ้านสมเด็จฯ
logo

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑มหาวิทยาลัย)

2020-01-21 ประชาสัมพันธ์ลงที

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑

2018-04-10 หนูน้อยสงกรานต์ non 108

ประกาศจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ้ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

134424904_3692762164137379_828215881128093744_o

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564

ครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

register_mhesi-min

{ขยายเวลารับสมัคร} มบส. เปิดรับสมัคร (รอบที่ 1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

BSRU
SHOWCASE

ความร่วมมือ (MOU)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –