regis-mass164
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO

>>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ <<<
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
—-
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-473-7000 ต่อ 1998 งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
—-
“อยากรู้ว่าจริงขนาดไหน มาเรียนด้วยกันที่ Mass Comm BSRU”

64-1_port_01
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
——
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 UPDATE
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 ธันวาคม 2563 UPDATE
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

 

#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

 

108121617_3180289422051325_3725805312067128128_o
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)
—-
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา

S__4309039
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/577793652300928/posts/3090081834405418/?d=n

รอบ 4NZ-02-min
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (admission 2) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (admission 2) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
—-
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
2. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis5.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
5. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)
—-
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา

95251329_2941245695968305_6687658598387941376_n
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (ADMISSION 2) ปีการศึกษา 2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือกและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.mytcas.com/
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
-ค่าบำรุงคณะ
-ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1716 , 1998
#ThaiBsru #Admission2 #BSRU

96157937_3004414896305446_5096058093469433856_o
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์​ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998

97204548_3004752026271733_1741154307002073088_n
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

The English Programme (B.Ed.) is accepting applications for Admission 2 (Round 4) in Academic Year 2021 (TCAS 63).

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS 63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
——
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998

95879467_1988696384596278_2353845754147110912_n
#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น&ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCA63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
-ค่าบำรุงคณะ
-ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998 หรือ เว็บไซต์ www.admission.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –