กจ.
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

Henan Institute of Science and Technology China

ระยะเวลเริ่ม : 28/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 28/03/2566

china1
MOU สาขาวิชาภาษาจีน

Henan Institute of Economics and Trade China

ระยะยเวลาเริ่ม : 27/03/2561 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : 27/03/2566

สศ.
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ระยะเวลาเริ่ม : 17/09/2560

สิ้นสุด : ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

นค.
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ระยะเวลาเริ่ม : 17/09/2560

สิ้นสุด : ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

-_-
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านสระขุด อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

17/09/2560

ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

บน.
MOU สำนักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา

ระยะเวลาเริ่ม : 17/09/2560

สิ้นสุด : ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

10.3
MOU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาเริ่ม : 05/04/2561 (สัญญาสองปี)

สิ้นสุด : 05/04/2563

+-+
MOU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะเวลาเริ่ม : 18/07/2558 (สัญญาสามปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2561

จ สุพรรณ
MOU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลาเริ่ม : 13/01/2561 (สัญญาสองปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2563

ชล
MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี

ระยะเวลาเริ่ม : 19/03/2561 (สัญญาหกเดือน)

สิ้นสุด : 30/09/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –