2019-11-11  LED ลอยกระทง 62 non ประดิ
#ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ : การแต่งกาย
– คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) : สวมเครื่องแบบปกติขาว
– คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน : สวมเสื้อสีเหลือง
– นักเรียน/นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
2019-11-11 LED ลอยกระทง 62 non นางนพ
#ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๙.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*** การแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง ***
2019-11-11 LED ลอยกระทง 62 non นางนพ
#ข่าวกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ คลิก
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
2019-11-11  LED ลอยกระทง 62 non ประดิ
#ข่าวกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
แบ่งเป็น ๓ ระดับ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ระดับอุดมศึกษา
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่  คลิก
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
2019-08-10 โครงการคุณธรรม จริ
#ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร
ร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊ก พร้อมติดแฮชแท็ก
#BSRUรักษ์ผ้าไทย #ชื่อหน่วยงาน
*** หมายเหตุ โพสต์เป็นสาธารณะ ***
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

116669298_4375514102522361_1533278270030359838_o
#ข่าวกิจกรรม

กำหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 36 “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี”

กำหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 36 “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี”
——
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
ณ เส้นทาง คลองบางหลวง / คลองชักพระ / คลองบางกอกน้อย / แม่น้ำเจ้าพระยา

110316494_3208915332522067_6676804142792800108_o
#ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
ณ อาคาร 7 ชั้น 15 (ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
และสามารถรับชม live สดการประชุมได้ทาง เพจ facebook คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.facebook.com/MsBSRU/
.
และเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกำหนดการ การประชุมได้ที่ http://ms.bsru.ac.th/new/imms2020/
หรือสแกน QR Code เพื่อรับชม

109746674_3202341069846160_3409130640603179170_o
#ข่าวกิจกรรม

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมบกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมบกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563
—-
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และเข้าร่วมการประชุม
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ Fanpage Facebook : BSRU News
เวลา 13.00 – 14.00 น.

และสามารถประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM
โดยการเข้ารหัส ID : 896 3510 8544
เวลา 14.00 – 16.00 น.

 

 

110314328_3197618140318453_4069069697845708740_o
#ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
—-
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น.

และร่วมการประชุมบุคลากร ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ 141 อาคาร 1 ชั้น 4
—-
ดูกำหนดการได้ที่ : https://drive.google.com/…/14X15AWOuCn5fn6Ea8F2JwBiPpPnhhxH…

106924237_3166262606787340_6491613521454934677_o
#ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดอบรมแบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารสกัดข้าว ถ่านดูดกลิ่นจากแกลบข้าว และภาชนะที่ใช้แกลบข้าวเป็นส่วนประกอบ จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
—-
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ทาง Zoom Meeting ID: 952 284 5655
—-
สมัครเข้าร่วมอบรม :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjthRq6mWGtKFaF7…/viewform

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –