2
2563 แนะนำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : ADMISSION.BSRU.AC.TH
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSON
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998

1
2563 แนะนำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (ประเภทโควตาทั่วไป)

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
ประเภทโควตาทั่วไป (สำหรับนักเรียน ม.6, ปวช., ปวส.)
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : ADMISSION.BSRU.AC.TH
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSON
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998

Pr
2563 แนะนำหลักสูตร

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา)

{Announcement}
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : ADMISSION.BSRU.AC.TH
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSON
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998

นิติ
2563 แนะนำหลักสูตร

สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 โควตา)

{Announcement}
สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) หลักสูตรนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 โควตา (ประเภทโควตาทั่วไป)
——
#สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
#สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
#รายละเอียดรอบโควตาของนิติศาสตร์ http://mis3.bsru.ac.th/…/file_dow…/2563-2-1-Announcement.pdf
#วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716,1998

83808507_2866933620040170_8849305828759437312_o
2563 แนะนำหลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา)

{Announcement}
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : ADMISSION.BSRU.AC.TH
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSON
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 19
98

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –