#ข่าว มบส.

BSRU Bulletin ปี 6 ฉบับที่ 98 ประจำวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดอ่านกันแบบออนไลน์ได้ที่ : https://drive.google.com/…/1F6SU0k63G9lk3vT0r50WwQI6G4J_Vtbd

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –