ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
.
ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
.
วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

0Shares

เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
.
ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
.
วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
.
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://www.mytcas.com

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

0Shares

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
(ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ )
– บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)

หมายเหตุ : * ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63
ต้องลงทะเบียนใช้งาน ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดวันยืนยันสิทธิ์
——
LINK รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) http://mis3.bsru.ac.th/…/Do…/file_download/2563-2-2-pass.pdf

0Shares

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563*
(ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ )
– บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)

หมายเหตุ : * ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63
ต้องลงทะเบียนใช้งาน ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดวันยืนยันสิทธิ์
——
LINK รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) http://mis3.bsru.ac.th/…/Do…/file_download/2563-2-3-pass.pdf

0Shares

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
-บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2563 ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th (ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)
—-
ตรวจสอบผลการสมัครและรายงานตัวออนไลน์ ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

0Shares

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
โปรด Scan QR Code เพื่อทำการสอบแบบระบบออนไลน์ ผ่าน Application Line Group

0Shares

ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
—-
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
– ผู้สนับสนุนงานทางด้านคอมพิวเตอร์

0Shares
Loading...

0Shares