ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
-ค่าบำรุงคณะ
-ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
#จบแล้วประกอบอาชีพอะไร #Creativity #AreYouReady #MassCommunicationBSRU #ThePowerofCreativity #พลังแห่งการสร้างสรรค์เรียนรู้จริงทำได้จริง

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
#มาเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะ

0Shares

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สามารถกดลิงค์นี้ได้เลยตามรอบเวลาที่กำหนดไว้
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9215501258
Meeting ID: 921 550 1258
—-
หมายเหตุ : เปิดให้เข้าทำแบบประเมินฯ วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 – 18.30 น. เท่านั้น เพื่อจำกัดการรับ Serial Key กิจกรรม
https://docs.google.com/…/12z0GYOLXYpNVqdZ4Cm-ppuUfoI…/edit…
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

0Shares

รอ ทปอ ประกาศชื่อได้ที่ : http://www.mytcas.com
.
ตามตารางนี้ การดำเนินการตอนนี้อยู่ตรงแถบสีเหลืองแล้วนะครับ
.
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบนี้นะครับ
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0Shares

มาเรียนกันเถอะ
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน
7 – 20 พฤษภาคม 2563
.
สมัครผ่านระบบออนไลน์
https://www.mytcas.com
และนำไปชำระได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
, เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือ บิ๊กซีทุกสาขา
.
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในครอบครัวเดียวกัน
——
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
• Fanpage : Advertising and
Entertainment Business BSRU
• ig : AdEntBsru
• Twitter : AdEntBsru

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
-ค่าบำรุงคณะ
-ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998 ,2080

0Shares

——
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
จำนวนรับ 1,514 คน
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
– ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
– ค่าบำรุงคณะ
– ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998

0Shares

-หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา
.
-เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 15 ก.ค. 2563 �สมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ : www.bsru.ac.th หรือ http://grad.bsru.ac.th
.
สอบถามข้อมูลได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร 02-473-7000 ต่อ 1814

0Shares

-หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
-หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
.
-เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 15 ก.ค. 2563
สมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ : www.bsru.ac.th หรือ http://grad.bsru.ac.th
.
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
-สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
-รายงานตัว พร้อมลงทะเบียนและปฐมนิเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563

#เปิดภาคเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2563
—-
สอบถามข้อมูลได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ โทร 080-931-4418
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม โทร 099-593-6236

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
—-
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
—-
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
– ผู้สนับสนุนงานทางด้านคอมพิวเตอร์
—-
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

0Shares

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

0Shares

0Shares