ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

—-
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

—-
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู ระบบรับสมัครนักศึกษา
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
รายงานตัววันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยการดนตรี
รายงานตัววันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
—-
Link ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : https://bit.ly/TCAS-BSRU-1-1

—-
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันรายงานตัว : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

>>> เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ <<<
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
—-
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-473-7000 ต่อ 1998 งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
—-
“อยากรู้ว่าจริงขนาดไหน มาเรียนด้วยกันที่ Mass Comm BSRU”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
——
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 UPDATE
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 ธันวาคม 2563 UPDATE
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)
—-
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/577793652300928/posts/3090081834405418/?d=n

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (admission 2) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
—-
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
2. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis5.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
5. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)
—-
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือกและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.mytcas.com/
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
-ค่าบำรุงคณะ
-ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1716 , 1998
#ThaiBsru #Admission2 #BSRU

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS 63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
——
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
-ค่าบำรุงคณะ
-ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998 หรือ เว็บไซต์ www.admission.bsru.ac.th

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
——
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา​20%
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
-ค่าบำรุงคณะ
-ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
——
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998