Activity News

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ : การแต่งกาย
– คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) : สวมเครื่องแบบปกติขาว
– คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน : สวมเสื้อสีเหลือง
– นักเรียน/นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๙.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*** การแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง ***
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่ คลิก
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
แบ่งเป็น ๓ ระดับ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ระดับอุดมศึกษา
สืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๓
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ได้ที่  คลิก
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร
ร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊ก พร้อมติดแฮชแท็ก
#BSRUรักษ์ผ้าไทย #ชื่อหน่วยงาน
*** หมายเหตุ โพสต์เป็นสาธารณะ ***
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

กำหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 36 “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี”
——
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
ณ เส้นทาง คลองบางหลวง / คลองชักพระ / คลองบางกอกน้อย / แม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
ณ อาคาร 7 ชั้น 15 (ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
และสามารถรับชม live สดการประชุมได้ทาง เพจ facebook คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.facebook.com/MsBSRU/
.
และเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกำหนดการ การประชุมได้ที่ http://ms.bsru.ac.th/new/imms2020/
หรือสแกน QR Code เพื่อรับชม

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมบกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563
—-
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และเข้าร่วมการประชุม
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ Fanpage Facebook : BSRU News
เวลา 13.00 – 14.00 น.

และสามารถประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM
โดยการเข้ารหัส ID : 896 3510 8544
เวลา 14.00 – 16.00 น.

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
—-
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น.

และร่วมการประชุมบุคลากร ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ 141 อาคาร 1 ชั้น 4
—-
ดูกำหนดการได้ที่ : https://drive.google.com/…/14X15AWOuCn5fn6Ea8F2JwBiPpPnhhxH…

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดอบรมแบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารสกัดข้าว ถ่านดูดกลิ่นจากแกลบข้าว และภาชนะที่ใช้แกลบข้าวเป็นส่วนประกอบ จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
—-
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ทาง Zoom Meeting ID: 952 284 5655
—-
สมัครเข้าร่วมอบรม :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjthRq6mWGtKFaF7…/viewform

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า 36,000 บาท

ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ระดับอุดมศึกษา

*** ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง culturebsru@gmail.com
และส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
(วงเล็บมุมซอง ประกวดเขียนเรียงความ)
ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
—-
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2VVtH9c
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

All through the last week (13 – 17 July 2020), the IAAN gave the BSRU staff training on Developing the Potential of English Language Uses for Bansomdejchaopraya Rajabhat University Staff in cooperation with House of Griffin Institute. The remarks on the opening ceremony was delivered by Assistant Professor Dr Padet Kakham, Vice President, the project reported by Assistant Professor Dr Kulsirin Aphiratvoradej, Director of IAAN, and the remarks on the closing ceremony was delivered by Dr Suthipporn Chotrattanasak, together with the IAAN administrative and supportive team, and the participants were from all the sectors of the university Venue: Building no.10 / ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563) สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกับสถาบันเฮ้าสฺออฟกริฟฟินโดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เผด็จ ก๋าคำ กล่าวเปิดโครงการ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช กล่าวรายงานโครงการ และรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กล่าวปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารจากคณะ และอาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องประชุม อาคาร 10
—-
Photos/News story: PR Network, Office of International Affairs and ASEAN Network
ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
—-
#BSRURecentNews The Office of International Affairs and ASEAN Network (IAAN) Provides Training to the BSRU Staff / สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย #BSRUNews

 

 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
#BSRURecentNews สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2563 #BSRUNews

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร และโรงเรียนใน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งภายในการประชุมมีการบรรยาย 2 ดังนี้

การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV)”

วิทยากรการบรรยาย ดังนี้
1. รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี
2. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
3. อาจารย์บุปผา บรรลือเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
4. อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
5. ผศ.ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
6. คุณจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. ว่าที่ร้อยเอก อรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT
8. คุณลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก #BSRUNews

 

 

 

——
วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี โดยเข้าศึกษาดูงาน แนวทางการบริหารงานและการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นอย่างดี อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข เกษตร 100 ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเข้าศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะทั้งภาพวาดจากฝีมือศิลปินชั้นครู ระดับประเทศ รวมถึงงานประติมากรรมอีกมากมาย
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
——
#BSRURecentNews โครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” #BSRUNews

 

 

Loading...