#ข่าว มบส.

6 สิ่งที่ควรทำ เพื่อป้องกันโควิด-19

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
——
ข้อมูลโดย : กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –