#ข่าว มบส.

5 ข้อสำคัญ ป้องกันโควิด-19

• ล้างมือให้บ่อย
• ห่..า..ง ป้องกันแพร่เชื้อ
• สวมหน้ากากอนามัย
• ไม่ปกปิดข้อมูล
• อยู่บ้านหยุดเชื้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –