สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมการประชุมและรับฟัง การชี้แจง ยุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เปิดรับทุน ตั้งแต่วันที่ 8-20 กันยายน 2566
(ผ่านระบบ NRIIS)

การชี้แจง ยุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรรม
ด้าน ววน.ประเภท Fundamental Fund
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
เวลา 9.00 – 12.00 น.

https://link.bsru.ac.th/8923
Meeting ID: 943 1330 6235
Passcode: 666888

RDIBSRU #Research #Fund #ววน #BSRU