Show Case

๔. ทีม BSRUDANCE4MAN (นักศึกษาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก) เข้าร่วมการแข่งขัน The13th Cheerleading Asia International Open Championships (CAIOC) 2019 ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –