#ข่าว มบส.

ไทยตรง TheVoice

ศิลปินลำดับที่ 9
ไทยตรง TheVoice
จาก #BansomdejRecord
ที่จะมาร่วม Fight !ในงาน…
#TDejMusicFestival6
#ยกนี้ไฟต์ชัวร์ !
—-
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –