#ข่าว มบส.

โรงอาหาร มบส. ยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ปลอดภัย ปลอดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ชูมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับลูกค้า 5 มาตรการหลัก ได้แก่

1. มี QR Code ไทยชนะ ให้สแกนก่อนเข้าและหลังการใช้บริการ
2. มาตรการความสะอาด ด้วยการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำความสะอาดโต๊ะโดยใช้แอลกอฮอล์ 70% ในการทำความสะอาดหลังใช้ทุกครั้ง
3. การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าร้าน รวมทั้งจัดเตรียม Table shield ป้องกัน สำหรับลูกค้าที่มาเกิน 1 ท่าน
4. มีมาตรการ Social Distancing การเว้นระยะห่าง โดยการ เว้นระยะคิวการซื้อ การจัดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร โดยรักษาระยะห่าง 1 – 2 เมตร
5. การใช้ความร้อนในการทำความสะอาดภาชนะ
—-
ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –