#ข่าว มบส.

โรงอาหารและร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สะอาด หยุดเชื้อ ปลอดโรค

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 โครงการร้านค้าและบริการ ระดมแม่บ้านทำความสะอาด เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ กระจก ห้องน้ำ ราวบันได ฯลฯ ฆ่าเชื้อโรค ณ โรงอาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 และร้านค้าบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ปลอดภัย ปลอดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
——
#BSRURecentNews โรงอาหารและร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สะอาด หยุดเชื้อ ปลอดโรค #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –