#ข่าว มบส.

โครงการ BSRU Smart Start Idea by GSB Startup ประกวด Creative Idea โจทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 การเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal) เงินรางวัลรวม 20,000 บาท

3 ขั้นตอนง่ายๆ ร่วมประกวดกิจกรรม

1. กด Like & Share โจทย์จาก Facebook : GSB SMEs Startup พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที
3. ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน ได้ที่ Email : bsrusmartidea@bsru.ac.th
***หมดเขต 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
.
ไอเดียใครปัง และ WOW โดนใจ เตรียมรอรับของรางวัล กันได้เลย
.
รีบส่งไอเดียสุดว้าวกันเข้ามาเยอะๆ น๊า
.
#SmartStartIdeaByGSBStartup #GSBSMEsStartup #GSBInnovationClub
—-
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษากิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
1. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

2. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้ทุนการศึกษา รวมถึงการเรียกคืนทุนการศึกษาทั้งหมด

3. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –