#ข่าว มบส.

โครงการ BSRU Smart Start Idea by GSB Startup จัดกิจกรรมการประกวดจัดทำ Clip VDO สร้างสรรค์ โดยโจทย์ประจำเดือน เมษายน 2563 “เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส” เงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

กติกา 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม
1. กด like&share โจทย์ประจำเดือนเมษายน จากเฟสบุ๊ค : GSB SMEs Startup (https://www.facebook.com/…/a.17046078731…/2304908896469171/…) พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ถ่ายคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามหัวข้อที่กำหนด
3. ส่งใบสมัคร และคลิป VDO ให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ได้ที่ อีเมล์ bsrusmartidea@bsru.ac.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่าน FB: bsru news

***กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดโดยการ SCAN QR code

เงื่อนไขการรับทุน
1. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
2. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้ทุนการศึกษา รวมถึงการเรียกคืนทุนการศึกษาทั้งหมด
3. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผศ.ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ โทร. 081-290-3278
——
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข้อมูลโดย : คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย โครงการ BSRU Smart Start Idea by GSB Startup

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –