#ข่าว มบส.

โครงการประกวดหนังสั้น ประจำปี 2563

โครงการประกวดหนังสั้น ประจำปี 2563 สื่อป้องกันการทุจริต ชิงเงินรางวัลกว่า 140,000 บาท
—-
กติกาการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
– ระดับมัธยมศึกษา
– ระดับอุดมศึกษา
– ระดับบุคคลทั่วไป

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยังสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช เลขที่ 361 ถนน นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (ภายในวันที่กำหนด โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางสำคัญ)

*หมดเขตรับผลงาน วันที่ 31 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง www.nacc.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช โทร.02-528-4800 ต่อ 4223

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –