#ข่าว มบส.

โครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 20

สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 20
—-
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับสิทธิ์ 1 กิจกรรม (กิจกรรมจิตสาธารณะ) และนักศึกษาที่กู้ กยศ. กรอ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมง (ยกเว้นผู้ไม่ผ่านการตรวจเลือด ได้ 1 ชั่วโมง)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 30 ชั้น 1
—-
รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักกิจการนักศึกษา โทร 02-473-7000 ต่อ 1305

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –