#ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

——
วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี โดยเข้าศึกษาดูงาน แนวทางการบริหารงานและการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นอย่างดี อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข เกษตร 100 ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเข้าศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะทั้งภาพวาดจากฝีมือศิลปินชั้นครู ระดับประเทศ รวมถึงงานประติมากรรมอีกมากมาย
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
——
#BSRURecentNews โครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” #BSRUNews

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –