#ข่าว มบส.

เลื่อนการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –