#ข่าว มบส.

“เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยงโควิด-19

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
—-
ข้อมูลโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –