#ข่าว มบส.

เรายังต้องร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้มากที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –