#ข่าว มบส.

เปิดให้นักวิจัย พิมพ์แบบฟอร์ม ขอค่าตอบแทน ฯ ผ่านระบบ BRMS

🎉BRMS Print 🚩 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดให้นักวิจัย พิมพ์แบบฟอร์ม ขอค่าตอบแทน ฯ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ BRMS ได้แล้ว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://research.bsru.ac.th/งานบริการ/งบประมาณสนับสนุนการเผย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –