#ข่าว มบส.

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –