#ข่าวสำหรับนักศึกษา

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563

การเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาปี 1 ทุกคนต้องเรียนนั้น จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ระหว่างการจัดการเรียแบบปกติ กับ การเรียนแบบออนไลน์
.
การเรียนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งทีมคณาจารย์จะมีการสอนสดแบบ Live
.
อย่าลืมติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams ด้วยนะคะ
– เข้า App Store หรือ Play Store ค้นหา “Teams”
– แล้วใช้ Account Office 365 ของมหาวิทยาลัย Login เข้าใช้งาน
-หากยังไม่มีสามารถติดต่อสำนักคอมพิเตอร์ได้ที่ : Line Id @ccbsru
—-
#วิธีการรับแอคเคานต์ Office365 ของนักศึกษาใหม่
– เข้าใช้ BSRU Mail ตามโพสต์นี้เลย https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2455681828056622/

– ดูวิธีการติดตั้ง Microsoft Teams ที่ลิงค์นี้น้า https://youtu.be/rhM1KSOpgh0
—–
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –