#ข่าว มบส.

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับสมัครทุน Ernst Mach – Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2563

📣กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับสมัครทุน Ernst Mach – Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2563

โดยทาง Austrain Agency for International Cooperation in Educay=tion and Research (OeAD-GmbH) รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach – Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

📍ทุน Ernst Mach-Grants-ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grants) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grants) ระยะเวลา 36 เดือน
3. ทุนวิจัยในประเทศออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ( Sandwich-Grants) ระยะเวลา 9 เดือน
4. ทุนดนตรี (Music-Grants) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

😀ผู้สนใจรับทุนดังกล่าวจะต้องสมัครผ่านระบบรับทุนออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.scholarships.at

🚩ตั้งแต่บัดนี้ – 13 เมษายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oead.at/ernstmach-aseauninet และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ การเปิดรับทุนของทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th/ทั้งหมด-ประชาสัมพันธ์-ท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –