Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู และนายณัฐวุฒิ หลวงขวา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมแสดงงานมหรสพสมโภช

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู และนายณัฐวุฒิ หลวงขวา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ช่วงแสดงบัลเลต์มโนราห์ช่วงหนึ่งในละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี” ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –