Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเชิญจากบริษัท วาไรตี้แดนซ์ จำกัด ให้เข้าร่วมแสดงในการประกวด Miss Universe Thailand 2019

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเชิญจากบริษัท วาไรตี้แดนซ์ จำกัด ให้เข้าร่วมแสดงในการประกวด Miss Universe Thailand 2019 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติและเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ในสาขาอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –