Uncategorized

อาจารย์และนักศึกษา จัด “โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำในตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นโครงการตามพระราชดำริ”

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัด “โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำในตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นโครงการตามพระราชดำริ” โดยมี ผศ.ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
—-
#BSRURecentnews อาจารย์และนักศึกษา จัด “โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำในตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นโครงการตามพระราชดำริ” #BSRUNews

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –