#ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Local knowledge ethnomedicine for flowering plants in Thailand

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Local knowledge ethnomedicine for flowering plants in Thailand ในการจัดโครงการ Training workshop on Medicinal Plant Identification in Lao PDR ให้กับ นิสิต นักวิชาการ เภสัชกร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) โดยมี อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ ร่วมถ่ายทอดการทำฤาษีดัดตน เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย หัวหน้าภาควิชาการแพทย์แผนไทย ได้บรรยายวิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร กรณี หญ้าปักกิ่งเพื่อใช้ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
—-
#BSRURecentnews อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Local knowledge ethnomedicine for flowering plants in Thailand #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –