#ข่าว มบส.

อยู่ห่างๆ…อย่างห่วงๆ #โรคติดต่อ #จะไม่ติดต่อ #ถ้าเราไม่ติดกัน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
——
ข้อมูลโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –