#ข่าว มบส.

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 28 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 28 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
——
#BSRURecentnews อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 28 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –