#ข่าวสำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รหัสขึ้นต้น 63) ทุกคน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รหัสขึ้นต้น 63) ทุกคน
—-
ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์สแคว์ เพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมออนไลน์ และข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://bit.ly/2CIRIto

***ขอให้นักศึกษาตั้งชื่อแทนตนเองเป็น รหัสนักศึกษาของตนเอง***

#นักศึกษาชั้นปีที่1
#BSRU2563

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –