#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
—-
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีการออกร้านจัดจำหน่ายและนิทรรศการแสดงผลงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก 15 เขต ฝั่งธนบุรี อีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมให้ความรู้และสำรวจรายรับรายจ่ายจากการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และประชาชนเข้าร่วม ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอิสรภาพ กรุงเทพมหานคร
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
—-
#BSRURecentNews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –