#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 35

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 35
—-
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 35 “ทอดน่อง…เยือนเมืองนครเขื่อนขันธ์กับคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมนอกราชธานี” ณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ไทย จีน มอญ ปากลัด นครเขื่อนขันธ์ พระประแดง อีกทั้งเข้าชมจิตกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติความเป็นมาของวัดต่างๆ รวมถึงพระอุโบสถวัดทรงธรรมวรวิหาร สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของเหล่าข้าราชการในเมืองนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
—-
#BSRURecentNews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 35 #BSRUNews

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –