#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนจากโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –