#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น
——
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ภายในมีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้กระบวนการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อนำมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำโดย คุณสิริลักษณ์ มาลานิยม คุณรัตติยา นันทกิจวัฒนโชติ และคุณวุฒิชัย แซ่เบ้ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
——
#BSRURecentNews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –