#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 36

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 36
—-
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
ณ เส้นทาง คลองบางหลวง – คลองชักพระ- คลองบางกอกน้อย – แม่น้ำเจ้าพระยา
.
ฟรี !! รับจำนวนจำกัด
.
ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3jLl77x
—-
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก
www.facebook.com/culture.bsru

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –