#ข่าว มบส.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร –

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
—-
(stars)อบรมโดยวิทยากรขงจื้อ
(stars)วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563
(stars)เวลา 09.00 – 16.30 น.
(stars)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
สมัครเข้าร่วมโครงการคลิกลิ้งค์
ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 63
https://forms.gle/ndMjAkXHBL7QETHE8
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –