#ข่าว มบส.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศรับสมัคร โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

#รอบที่ 6 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 18 มีนาคม 2563
สอบวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนก่อนเข้าทดสอบ เวลา 12.30 น.
—-
ค่าสมัครสอบ
(TOEIC – Test of English for International Communication)
-นักศึกษา 700 บาท
-อาจารย์และบุคลากร 1,200 บาท
สมัครได้ที่ฝ่ายจัดอบรม ชั้น 3 อาคาร 10
เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –