#ข่าว มบส.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ 5 โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –