#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
—-
ประวัติศาสตร์กฏหมาย ศิลปและการดนตรีผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ซึ่งภายในฐานข้อมูลมีฐานข้อมูลย่อย จำนวน 5 ฐาน ได้แก่
1. Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูล ฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไป ตั้งแต่ปี ค.ศ 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน
3. eBook Collection (EBSCOhost) มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้
4. Education Source แหล่งรวบรวมฐานข้อมูลคุณภาพสูงจาก EBSCO และ H.W Wilson รวมถึงวารสารฉบับเต็ม ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน ผู้ใช้ยังสามารถสืบค้นบทความแบบเต็ม ดัชนีและบทคัดย่อในวารสาร เอกสารการประชุม ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อีกมากมาย
5. OpenDissertations แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา
—-
เข้าใช้งานฐานข้อมูล EBSCO ได้ที่นี่ http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
กรณีใช้ผ่านระบบ Wifi สามารถใช้ผ่านเครือข่าย OARIT หรือ SURIYA Wifi สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้
—-
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
Line@: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : library.bansomdej@gmail.com
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –