#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
—-
ฐานข้อมูล “ScienceDirect” เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครอบคลุมวารสารมากกว่า 1,800 ชื่อและให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน
เข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ที่นี่ http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
กรณีถ้าใช้ผ่านระบบ Wifi สามารถใช้ผ่านเครือข่าย OARIT หรือ SURIYA Wifi สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้
—-
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/w2014
Line@: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : library.bansomdej@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1700-1707 กด 8207
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –